Angående kommande vassklippning

Tanken var att de två branddammarna i Los, den ena vid korsningen Fågelsjö – Kårböle och den andra bredvid ”Sone Banger-parken”, i år skulle vassklippas. Nu har den entrepenör som av Gata -Park anlitats för uppdraget meddelat att det agregat som beställt för uppgiften kraftigt försenats vilket betyder att klippningen flyttas fram ett år. Det betyder att vassen i de båda dammarna kommer att klippas bort en första gång under våren nästa år, varvid klippningen upprepas 2024 och 2025, vilket skall ge bäst effekt på att stävja vassens framfart.

Angående Apoteksparken fortlöper arbetet som planerat och höstens arbete kommer inom kort att vara avslutat när dels den nya gräsmattan rullas ut samt att de nya träden är planterade, meddelar Ander Berg, chef för Gata Park Ljusdals kommun.