Angående kommunens informationskub

Som flera av er noterat har Ljusdals kommuns informationskub vid parkeringen nedanför Tempo plockats bort. Det beror på att dels behöver informationen på skylten uppdateras och dels var kuben efter tolv år synnerligen sliten. Inom kort ska en ny uppdaterad informationsskylt resas som dessutom kommer att utrystas med en enklare belysning.

/ Loos Byaråd
genom ordförande
Robert Fors