Skrivelse Furugården

Denna skrivelse har skickats till ansvariga politiker/tjänstemän , ledamöter i omsorgsnämnden Ljusdal Angående stängning på Furugården Loos Loos byaråd och Orsa Finnmarkens Bygdekommitte vill…

Fortsätt läsa →