Skrivelse Furugården

Denna skrivelse har skickats till ansvariga politiker/tjänstemän , ledamöter i omsorgsnämnden Ljusdal

Angående stängning på Furugården Loos

Loos byaråd och Orsa Finnmarkens Bygdekommitte vill med denna skrivelse redogöra för vad en stängning av vårdplatser på Furugården skulle innebära.

Loos/ Orsa Finnmarken är orter med människor som trivs i sina områden .

Unga familjer med barn flyttar in.

Furugårdens vårdboende är den största arbetsgivaren i Loos. 

Frustrationen bland dem som bor i Loos/ Orsa Finnmarken är stor.

Först skolan. Sedan stängning av köket på Furugården och nu detta.

Många tror att kommunen inte bryr sig om Loos. 

Vi hoppas att det är fel.

Enligt ett uttalande av ordförande för omsorgsnämnden i Ljusdalsposten sa han att: “ Hade vi inte haftkorttidsplatser i Loos hade det varit värre”.

Kan vi få en förklaring till det.

Vad blir konsekvenserna om man genomför ändringarna?

Tar man bort vårdplatser på Furugården så inser man att det också försvinner personal.

Redan nu finns det folk som sagt att dem flyttar från Loos om det genomförs ändringar.

Då försvinner det elever på skolan. Matbutiken i Loos får mindre kunder. Många tror att Loos kommer att utarmas på folk.

Om vi först får införa intraprenad kanske vi hittar egna sätt att effektivisera med personal som används ”över gränserna” på byn

Loos byaråd/ Orsa Finnmarkens Bygdekommitte vill att politiken i Ljusdal tänker om. Gör inte ändringarna. Se till så att Loos får fortsätta vara den fina och trygga byn där man trivs att jobba och bo i.

Mvh från Loos byaråd/Orsa Finnmarkens Bygdekommitte genom ordförandena

Lars Engström Loos byaråd.

Brita Nilsson Orsa Finnmarkens Bygdekommitte