Bidrag till marknadsföring av vandringsleder

Loos Byaråd har fått ett bidrag av Hälsinglands Sparbank för att ta fram kartfolder som gör att lederna i Los och Orsa Finnmark kan marknadsföras bättre.
Gamla upprustade cykelvägar från flottningstiden på 1930-talet skall förhoppningsvis bli attraktiva cykelleder för bygdens befolkning och turister, hälsar Vandringsgruppen, Loos Byaråd.