Hur kommer egentligen kommunens sammanslagning av lokaler att se ut?

Ni som vill se hur kommunen har tänkt sig att sammanslagningen av lokaler för skolan, förskolan och fritids i Los ska se ut samt i praktiken fungera för barn, personel och föräldrar är välkomna till en rundvandring på skolan.

Datum och tid: Onsdagen den 12:e augusti kl 18.00-19.00.

Varmt välkomna!
/ Los skolas personal

(Vi går i coronaanpassade grupper)