Fritidsbankens Pep-Up turné kommer till Los

Fritidsbankens Pep-Up turné kommer till Spontanidrottsplatsen (Loos skola) V. 26 29-30 juni. Kl 12.00 -16.00

Varmt välkomna!