Planerad naturvårdsbränning i Hamra nationalpark

Länsstyrelsen genomför en kontrollerad naturvårdsbränning i Hamra nationalpark måndagen den 27 juni. Området ligger i nordvästa delen av Ljusdals kommun.

Bor du i närheten av området eller är i trakterna av Hamra nationalpark, Fågelsjö eller Rullbo kan du kanske se eller känna lukt av brandrök. Då kan det vara bra att veta att räddningstjänst, SOS Alarm är informerade. Trafikradion kommer att kontaktas så snart bränningen är igång. Information om den planerade naturvårdsbränningen kommer att finnas vid Myr-, Svartå och Huvudentrén. Det går bra att besöka nationalparken då bränningsområdet ligger utanför vandringslederna. Besökare kan uppleva rök och röklukt.

Målet med bränningen är att låta en kontrollerad och lågintensiv brand påverka marken och träden på samma sätt som äldre tiders vildbränder skulle ha gjort. Mycket mossa, lav och annat organiskt material bränns bort vilket är positivt för många arter, bland annat marklevande svampar. Andra positiva effekter är att granarna dör och att tallarna får lättare skador som de läker med kåda. Allt detta får skogen att påminna mer om en naturlig tallskog, och många hotade arter gynnas av bränningen.

Säkerheten är viktigast

Säkerheten under bränningen är allra viktigast. De 18 hektar skog som kommer att brännas omges av bilväg, våtmarker och tjärnar. Under bränningen kommer brandslang att läggas runt området, och gränserna runt bränningsobjektet kommer att vattnas upp. Personalen som arbetar med bränningen är utbildad och har erfarenhet från många tidigare naturvårdsbränningar. Det kommer finnas en helikopter på plats som ytterligare ökar säkerheten vid bränningen.

Området som ska brännas ligger i Ljusdals kommun. Länsstyrelsen har kontakt med Räddningstjänsten, både innan, under och efter bränningen. SOS-alarm är också informerad om naturvårdsbränningen.

– Jag förstår om det kan uppfattas som en motsättning i och med att det på vissa platser nu är torrt i skog och mark och det råder viss brandrisk samtidigt som vi genomför naturvårdsbränningar, men naturvårdsbränningarna sker under väldigt kontrollerade former. För att det naturvårdande resultatet ska bli vad vi eftersträvar måste arbetet utföras när marken är torr, säger bränningsledare Andreas Wedman vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontrollerad efterbevakning

En mycket viktig del av naturvårdsbränningen är eftersläckning och efterbevakning. De inre delarna av området kommer troligtvis att ryka något under dagarna efter bränningen och då bevakas området noggrant. Området bevakas till dess att ingen rök kunnat hittats under minst tre dygn, då meddelas åter räddningstjänsterna om att efterbevakningen är avslutad.

– Vi har full släckningsutrustning och bränningsgränserna patrulleras hela tiden, både på marken och vi lägger stor vikt vid efterbevakning. Vi lämnar inte området förrän det har gått tre dagar utan rök, avslutar Andreas Wedman.

Nationalparken bildades 1909

Hamra nationalpark är kanske framför allt känd för den rest av urskog skyddades redan 1909. Numer är nationalparken mycket större och här finns förutom gamla och värdefulla skogar även värdefulla våtmarker och vattendrag. När nationalparken utvidgades kom det med en del skogsbestånd med yngre ålder som inte har lika höga naturvärden. Det bästa sättet att restaurera sådana bestånd är genom kontrollerade naturvårdsbränningar. Området som nu planeras för naturvårdsbränning lyfts fram i nationalparkens skötselplan som hög prioritering för naturvårdsbränning.

Mer information på Länstyrelsen Gävleborgs hemsida.