Gävleborgs högsta punkt – Stora Korpimäki

Gävleborgs högsta punkt711 meter hittar du uppe på berget Stora Korpimäki. Korpimäki är finska och betyder urskogsberget. Namnet härstammar från de skogsfinnar som under 1600-talet befolkade området. Uppe på berget växer en gammal nästan ren granskog. Den är lågvuxen och gles, påverkad av det högklimatet. Gamla träd, liggande döda stammar och stubbar efter träd som har fallit inger ett intryck av orörd skog. Det finns många spännande och ovanliga arter på berget. Ett exempel är laven långskägg, ett annat tretåig hackspett.

Det finns en naturstig upp till toppen på ca 1, 3 km. Berget Stora Korpimäki skyddades redan 1990 och ett större område blev naturreservat 2003. 2009 utvidgades området med fler berg och skogar och omfattar idag 1904 hektar. Skogen i reservatet har formats av regelbundna skogsbränder. Innan man började bekämpa bränder så brann stora delar av reservatet ca tre gånger per århundrade. Den senaste storbranden härjade 1888.Större delen av området, exklusive själva berget Stora Korpimäki, domineras därför av en brandpräglad tallskog, i en mosaik av små sjöar och myrar.