Ingen hembygdsfest i år

P.g.a rådande omständigheter kring covid-19 har Loos Hembygsförening beslutat att ställa in årets hembygsfest med gudstjänst samt att det ej blir någon dans i år. Nya tag 2021