Meddelande från Loos / Hamra skoterklubb

Den 3 juni kl. 17 kör vi städdag vid Doasen. Medtag gärna en kratta. Vi bjuder på fika!