Utbildningsnämndens förslag rörande Los skola oroar losbor

Under onsdagen samlades ett trettiotal oroliga losbor för att diskutera utbildningsnämndens tre olika förslag rörande samtliga skolor i Ljusdals kommun. Beroende på förslag berörs Los skola på olika sätt och berörda bybor känner nu en stark oro kring vad som ska hända med skolan.

Bakgrunden är att utbildningsnämnden skall till 2022 spara 35-40 miljoner kronor varför man nu ser över kommunens skolverksamhet.

För Los del innebär förslagen enlig följande:

Alt 1. F-9 skola med cirka 47 st elever, 12 st tj-lärare, 6 st obehöriga. Fastighetskostnad 1 157,4 tkr/år Alt. 1 är det förslag som påminner mest om hur skolan ser ut idag. Inga större förändringar för Los skola.

Alt. 2 F-6 skola med cirka 33 elever, 2 st behöriga lärare och 3 deltid. Fastighetskostnad 1 157,4 tkr/år. I alt 2. är tanken att åk 7-9 dagligen skall bussas till Färila

Alt. 3 Alt. 2 F-6 skola med cirka 33 elever, 2 st behöriga lärare och 3 deltid. Fastighetskostnad 1 157,4 tkr/år . I alt 3. är tanken att åk 7-9 dagligen skall bussas till Ljusdal.

Mer information kring förslagen hittar du här.

Los skolas upptagningsuppråde sträcker sig över ett område med större byar så som Hamra, Fågelsjö, Tandsjöborg och Los. Om en elev från Tandsjöborg dagligen skall åka in till Ljudal och tillbaka hem innebär det en resträcka på 18 mil i form av en restid på cirka 2,5 tim. Till Färila rör det sig om 15 mil och en restid på cirka 2 tim per dag.

Tanken är nu att man tillsammans ska jobba fram en skrivelse till Ljusdals kommun kring hur lärare, elever, föräldrar och berörda bybor upplever förslagen.

Text och foto: Robert Fors