Medborgardialog

Onsdagen den 22 sep kl. 17:30 inbjuder Loos Byaråd och Anders Berg, Gatu och parkchef Ljusdals kommun, till medborgardialog i Apoteksparken. Tanken är att Anders dels ska svara på frågor rörande vad som är på gång med Apoteksparken samt dels annat som rör Gata/parks verksamheter.
Alla som vill deltaga är varmt välkomna!

Apoteksparken ligger strax norr om skolan, i backen där den en gång varit ett Apotek samt stått ett boningshus som under 70-talet brann ner. Kvar från den fastigheten finns idag endast en jordkällare.