Nya träd i Apoteksparken och dammarna ska rensas från vass

Under onsdagen den 22 september besökte Anders Berg, Gatu och parkchef Ljusdals kommun, Los för ett öppet möte rörande den kommande utformningen av Apoteksparken. Ett dryga tiotal loosbor hade letat sig dit för att samtal kring parken men också annat i Los som rör kommunens enhet Gata/Park.
Angående Apoteksparken kommer Ljusdals kommun att i vår plantera fem stycken lönnträd, anlägga en grusgång fram till den gamla jordkällaren samt rensa bort kvarvarande stubbar från tidigare träd. Dessutom kommer den häck som växer i den norra delen av parken att tas ned. På sikt kommer också en informationsskylt om parken att sättas upp.
Bland övriga saker som är på gång i Los är att dammarna kommer att rensas från vass, Sone Bangers parkens växtlighet kommer att ses över inför nästa år samt att klippningen kring Nickelmonumentet kommer att bli större och tydligare.