Möte gällande generalplanen och Loos skola

Angående den pågående generalplanen för Ljusdals kommunala skolor, där Loos skola ingår, förstår vi att många av er har funderingar hur framtiden för vår skola ser ut. Vi förstår att många av er är oroliga. Därför har vi bjudit upp representanter från Framtid Ljusdals + Ljusdals kommun för att de ska dels ge oss en presentation kring själva generalplanen samt att vi ska ha möjlighet att ställa frågor. Angående vilka som kommer ber vi att inom kort få återkomma, men vi vet att kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) kommer och att hon kommer att ha fler beslutsfattare/tjänstemän med sig. Datum och tid är tisdagen den 21 maj kl. 18 i skolans matsal

Varmt välkommen att göra din röst hörd.

/ Loos nyaråds styrelse