Naturvårdsbränning i Hamra nationalpark onsdag 22 maj

Idag, onsdagen den 22 maj, genomför Länsstyrelsen Gävleborg en planerad naturvårdsbränning i Hamra nationalpark på cirka 6 hektar. Nationalparken ligger 17 kilometer nordväst om Hamra i Ljusdals kommun.

För att minska oron hos kommuninvånare och även antalet oroliga invånare som ringer 112 får ni gärna hjälpa oss att informera om detta under onsdagen. Den planerade bränningen startar omkring klockan 13. Räddningstjänst och SOS Alarm är informerade. Trafikredaktionen kommer att informeras så snart bränningen startar. Skyltar kommer att finnas i området.

Säkerheten under bränningen är allra viktigast. I Hamra nationalpark kommer cirka 6 hektar skog att brännas, området är välavgränsat och omgivet av myrmarker, småvatten och grusväg som i sig utgör brandbarriärer. Hela sträckan runt bränningsobjektet kommer avgränsas med brandslang. Gränsen och marken utanför vattnas upp innan bränning och underhålls under bränning. Det kommer även finnas en helikopter på plats med släckningsutrustning.

Länsstyrelsen Gävleborg har under naturvårdsbränningen ständig kontakt med Räddningstjänsten och kommer att bevaka brännan och dess omgivningar tills det har varit tre helt rökfria dagar. Rök från bränningen kan synas och kännas i närliggande områden, varifrån kommer att bero på vindriktningen.

En naturvårdsbränning är en del av skötseln av naturreservaten och syftar till att gynna de många djur- och växtarter som är beroende av att det brinner i skogen. Hamra nationalpark ligger i brandtrakten Orsa Finnmark med en unik kontinuitet av hyggesbränningar under 1900-talet och flera brandgynnade arter som till exempel grov och slät tallkapuschongbagge. Den långa brandkontinuiteten och arter kopplade till den gör området extra intressant för naturvårdsbränning.

Mer information om naturvårdsbränningarna hittar du här.