Ny styrelse Loos Byaråd

Tack till er alla som kom och besökte vårt årsmöte! Och tack till Mattias Haglund från Färilarådet som var med via länk. Byarådets styrelse 2022 består av följande personer:
Ordförande Robert Fors
Kassör Ingrid Fredlund
Sekreterare Lena Davidsson
Ordinarie ledamot Fredrik Bäck
Ordinarie ledamot Jan-Åke Karlsson
Suppleant Lena Druid (ny)
Suppleant Dan Lundin
Suppleant Carina Wallström Eriksson (ny)

Vi vill också tacka Vanja Isaksson och Lars Engström för deras tid i styrelsen. 🌹

Under året kommer vi fortsatt ha öppna möten minst en gång i månaden (första onsdagen varje månad kl. 18 om inget annat anges) med olika former av gäster (politiker, tjänstemän, företagare e.t.c.).