Ordförande om vad som händer i byarådet just nu

Först och främst vill jag tacka alla som under de få dagar jag har suttit i byarådets lokaler, dessutom med kort varsel, kommit på besök för att prata Los och Orsa finnmark. Vilken energi. Ni har så många spännande idéer och frågor att om vi bara lyckas med hälften kommer det att bli fantastiskt för hela bygden. En kan inte göra allt men alla kan göra närapå hur mycket som helst, tillsammans, bara viljan och modet finns där. Och det kan jag intyga att det gör.

Just nu jobbar vi med en massa olika saker inom byarådet och jag tänkte här delge er enbart en liten del av allt. Det kan av olika anledningar vara bra för er att veta, inte minst för att ni kanske på något sätt kan bidraga till arbetet.

Laddstolpe
I Los finns ingen laddstolpe för elbil vilket behövs om vi ska kunna fortsätta ta emot besökare från när och fjärran. Just nu har jag en dialog med kommunalråd Lena Svan (Mp) som undersöker möjligheterna till att vi på något sätt kan få en hit till Los. Vi återkommer i frågan när vi vet mer.

Loosveckan
Som tidigare nämnts kör vi även i år loosvecka, dock med arrangemang som passar det samhälle vi just nu lever i. Det är upp till varje förening/företag/person som vill arrangera något att se över möjligheterna. Vi är tacksamma för allt som är genomförbart. Hur restriktionerna ser ut i sommar vet varken vi eller Tegnell, vilket betyder att vi inte kan sätta grunden för Loosveckan förrän tidigast i maj.
För frågor får ni gärna mejla mig på robert@loos.se Dit kan ni också skicka in arrangemang när ni har bestämt er för ett genomförande. Det går också bra att ”haffa” någon av styrelsens medlemmar och förmedla vidare genom dem.

Gång och cykelväg
Jag har som de senaste tio (?) ordförandena i byarådet före mig varit i kontakt med Ljusdals kommun angående gång och cykelvägen i Los som ännu inte är färdigställd. Ljusdals kommuns utvecklingsstrateg Rolf Berg förmedlade att Los nu skall åter föreslås att ligga på plats två av prioriterade gång och cykelvägar i Ljusdals kommun. Det betyder att från Ljusdals kommuns håll föreslås för  Region Gävleborg att vägen skall efter Rolfhamre-Nore, vilket utförs just nu, bli färdigställd inom en snar framtid. Arbetet görs av Trafikverket men då de själva inte har några pengar i denna fråga ligger bollen hos Region Gävleborg. Jag vill dock göra en passus för att på plats två har Los under de 19 år vägen inte har slutförts legat på till och från, vilket betyder att annat ändock kan prioriteras före. Vi hoppas dock att vi en gång för alla kan få ett avslut på denna fråga, en fråga som alltså ligger hos Ljusdals kommun, Region Gävleborg och Trafikverket.

Byte av kassör
Vi har inom styrelsen gjort en rotation av kassörsposten. Ingrid Fredlund tar över efter Lars. Lars är dock fortsatt kvar i styrelsen.

Öppet i lokalen
Vi fortsätter att en eller ett par dagar i veckan ha öppet i byarådslokalen under april. Kika gärna förbi om tillfälle ges. Då tiderna är flytande och läggs efter mina ordinarie arbetens schema rekommenderar jag att ni håller koll på vår fb-sida. Annars är det bara att dra iväg ett mejl om ni vill av någon anledning träffa mig.

Sist men inte minst vill jag på byarådets vägnar gratulera ”Vandrigsgruppen” till ett fantastiskt arbete med vandring och cykelleder i Los och Orsa Finnmark, vilket kommer att bidraga till att sätta området än mer på kartan. De blev i dagarna beviljade projektmedel till att fortsätta sitt arbete med att rusta upp de gamla flottarstigarna längs Voxnan för gång och cykling. En ny broschyr kommer också att presenteras i början av sommaren. Mer om deras arbete hittar du här.

Mvh
Robert Fors
Ordförande Loos Byaråd