Rapport från Biosfärsområdet

Här kommer en kort rapport från Biosfärsområdets sista styrelsemöte för i år genom styrelsemedlem Elinor Karlsson, Los.

Den första december genomförde styrelsen för Biosfärområdet Voxnadalen årets sista styrelsemöte på ett för tiden passande sätt – via teams. Vi var ett tiotal personer som gick igenom dagordningen som bland annat berörde kommande lokala livsmedelsstrategier och vandringsleder. Inför återrapportering från vår del av biosfärområdet på kommande styrelsemöten under 2021 tar jag tacksamt emot uppdateringar från alla som i stort och smått engagerar sig för vår framtid och en hållbar utveckling delvis inom ramen för de tre fokusområdena Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap – men även på andra sätt.