Svar på frågan till kommunalrådet rörande Los och Orsa Finnmarks framtid

Under kommunfullmäktige i Ljusdsl i måndags fick jag följande svar på min fråga rörande Los och Orsa Finnmarks framtid. Jag bifogar både fråga och svar för att ni ska få möjlighet att lättare ta del av svaret.
/ Robert Fors, loosbo och styrelsemedlem Los Byaråd.

Till kommunstyrelsens ordförande Marcus Evensson (S)
Eftersom jag förutsätter att samtliga politiker i Ljusdals kommun gör vad de kan för att hänga med i vad som är aktuellt i närområdet genom att läsa tidningar, lyssna på radio och se på tv gissar jag att det inte kan ha undgått någon alla de insändare och nyheter rörande den stora oro kring framtiden som råder i Los och Orsa Finnmark. De flesta artiklar, insändare och reportage har handlat om de förändringar som sker kring Los skola och dess elever samt de vårdplatser/arbetstillfällen som till och från hotats hos Los enskilt största arbetsgivare Furugården.Trots alla dessa negativa rubriker har jag och min familj valt att köpa ett fritidshus i Los för att permanent flytta upp till en av de vackraste platser i Hälsingland vi vet. Varför? För att vi tror på Los och Orsa Finnmark. Här finns oändliga möjligheter för den som vill lämna storstaden för en lugn och trygg miljö nära naturen. Här hittar du en skola som har fungerat fint i många år, en mataffär samt att fiber är draget till Los. Till det en hel hög med fantastiska resmål för både boende i närområdet samt tillfälliga besökare. Dessutom, oavsett om du väljer att bosätta dig i Hamra, Fågelsjö eller Los så har du bara ca en timmes bilfärd till några eller några av de större orterna i hela tre landskap. Det känns faktiskt rätt centralt om du frågar mig.Som ni förstår tror jag på området. Jag ser det som en oexploaterad del av Ljusdals kommun där möjligheter finns. Men hur ser Ljusdals kommun på Los och Orsa Finnmark? Vad vill ni? Finns det en långsiktig plan? Jobbas det aktivt för att locka fler till området? Konsekvensanalys? Försvinner ett jobb i Ljusdal är det oerhört trist men händer samma sak i Los kan det vara förödande för betydligt fler. Jag med många vill veta hur tankarna går kring Los och Orsa Finnmark inför framtiden. Vi är oroliga.
Robert Fors
Los

Tack Robert för din fråga, det är komplicerade frågor du ställer med många olika lösningar. Naturligtvis vill vi att hela vår kommun ska leva, det ska finnas samhällsservice, bostäder och arbetstillfällen så att människor kan välja att leva där man väljer att sätta ner sina bopålar. Vad det gäller Los och Orsa Finnmark så anser jag att vi ska stötta på allra bästa vis, det är ju en fantastisk bygd med många av de fördelar du också nämner.Vi har sett till att Lottaboden är en servicepunkt: ”Vi tillhandahåller enklare kommunal information och blanketter, turistinformation, en caféhörna, trådlöst wi-fi, lån av dator, kopiering, skanning och utskrifter.” – står det på hemsidan. Vi har, som du nämner, sett till att det finns bredband via fiber så att man har tillgång till bra internetuppkoppling. Ett viktigt projekt som vi varit delaktiga i är transportlösningen där boende och företagare får sina leveranser till byn, det har gått så bra att vi har fått nationell uppmärksamhet och där statliga myndigheter är med och hjälper till.Vi vill investera en hel del pengar i skolan så den blir anpassad till framtida behov. Vi vill fortsätta jobba tillsammans med byarådet, Losgrufvan och Fågelsjö gammelgård med mera. Det är otroligt viktigt med samverkan och dialog för att få så många som möjligt involverade i utvecklingen av Los och dess omnejd. Det är verkligen du en stor bidragande faktor till, samverkan och dialog.Du frågar om det finns en plan, jobbar vi aktivt och finns det någon konsekvensanalys eller som jag tolkar det, framtidsspaning vad det gäller Los. Svaret är både ja och nej. Ja, vi jobbar aktivt och vi gör analyser över delar inom de många verksamheter vi har, men finns det en plan? Nej, jag skulle inte säga att det finns en tydlig plan för Ljusdals kommun. Sedan vi i Triaden (S, L, MP) tillträdde har vi jobbat hårt för att få en gemensam linje över hela kommunen. Vi har antagit en styrmodell som utgår från vårt grunduppdrag och Agenda 2030 och där styrmodellen ska innebära att vi jobbar på liknande sätt inom alla verksamheter. Många pratar om att vi behöver en inflyttarstrategi för kommunen. Vi vet att det flyttar 7-800 personer till kommunen varje år, nästan lika många flyttar ut. Då tänker jag att vi behöver fokusera på de som redan bor här och att vi får fler att stanna, då kommer vi att öka rejält i vår befolkning. Vi behöver fokusera på att ha bra skolor, tillgång till omsorg och samhällsservice i hela vår kommun. Vi behöver jobba tillsammans med Region Gävleborg så att det finns kollektivtrafik som går att använda även utanför Ljusdals köping. Det är viktigt att vi har tillgång till byggbara tomter både för flerfamiljshus och för villor.Det som ofta riktar kommunens fokus är invånarna själva, entreprenörer, företagare, föreningar och privatpersoner som investerar eller vill skapa något som vi på kommunen behöver vara möjliggörare för. Så även om vi, av naturliga orsaker, lägger stort fokus på Ljusdal och Järvsö så får vi inte glömma alla andra invånare i Färila, Hybo, Ramsjö, Kårböle eller till exempel Los. För att lyckas med att skapa ett samhälle som vi alla vill bo, verka och leva så måste vi göra det tillsammans. I dialog och samverkan.
Tack för frågan
Markus Evensson (S)
kommunstyrelsens ordförande