Remiss Ljusdals kommuns miljö- och klimatprogram

Ljusdals kommun arbetar med att ta fram ett miljö- och klimatprogram för kommunen. Mellan den 20 mars och 13 juni är förslaget ute på remiss och alla invånare, näringsidkare, intresseorganisationer, kommuner, Länsstyrelsen och andra aktörer är välkomna att yttra sig om förslaget. Förslaget bifogas här under.

Yttranden över förslaget skickas till: kommunkansli@ljusdal.se, märk ämnesraden med Dnr KS-00110/2024 Mer information finns i bifogat följebrev.