Vill du vara med i vindkraftsstyrelsen?

Inom en relativt snar framtid ska Loos byaråd välja tre personer som skall företräda Los i en styrelse vars uppdrag kommer att vara att besluta kring de medel vindkraften vid Kölvallen ska generera (bygdepeng). Övriga platser i styrelsen har Kårböle (3 st) och Ljusdals kommun (1 st). De som kommer att kunna söka bygdepeng via Kölvallen är inte bara Los, byarådet har varit noga med att hela ”gamla Los kommun” ska få vara med, d.v.s. Sandsjö, Fågelsjö, Rullbo, Hamra m.fl. Det betyder att oavsett var du/din förening/ditt företag är stationerat inom Los och Orsa finnmark (dock Ljusdals kommun) kan du/ni söka pengar ur fonden, och det kommer därmed vara ”vindkraftstyrelsens” uppdrag att portionera ut pengarna på bästa sätt för bygdens bästa. Vi räknar med att få våra representanter på plats i år.

Vill du vara med i vindkraftstyrelsen? Hör av dig till byarådets ordförande Robert på telefon 0739937451