Rörande elljusspåret i Los

Information från Ljusdals kommun om elljusspåret och längdskidåkning i Los!

Förra veckans snöoväder och blåst medförde att drygt 20 stora tallar rasade över elledningarna och mellan ett antal belysningsstolpar på elljusspåret i Los. Av säkerhetsskäl stängdes elljusspåret snabbt av. Kommunens skogsförvaltare har tillsammans med Hamra Besparingsskog besiktat området och gjort en bedömning av de åtgärder som krävs.

För att eliminera risken med fler stormfällda träd över spår och elledningar krävs avverkning av närliggande träd. Avverkningarbetet behöver göras under barmarkssäsongen och de avslutande åtgärderna handlar om elljobb och utbyte av belysningsstolpar. Elljuset runt spåret kan alltså inte återställas innevarande vinter.

Utifrån besiktningen och nuläget har fritidsenheten beslutat följande:

  1. Hamra Besparingsskog ska kapa de tallar som ligger över spåret och säkerställa att skidåkning i dagsljus kan återupptas redan senare delen av denna vecka, det vill säga vecka 4.
  2. Resten av vintern kan skidåkning i elljusspåret enbart ske den ljusa tiden på dygnet.

Loos IF hänvisar till andra skidåkningsalternativ i Los, ett milspår med start vid Los camping vid Kyrkbytjärn där ambitionen är att det ska vara uppkört resten av vintern.