Sankt Olof – viking, kung och helgon

Sankt Olof i Sankt Olof

”På måndag den åttonde februari klockan 19.00 prövar vi något nytt”, säger Mattias Haglund, brukspredikant vid Loos koboltverk och pilgrimspräst i Ljusnans pastorat. ”Då livesänder vi ett föredrag om Olof Haraldsson, eller Sankt Olof som kan kom att kallas, via Facebook. Hur kunde en grym vikingakrigare bli Norges nationalhelgon och ’evige konung’? Den frågan hoppas jag kunna besvara”. 

Mattias berättar att föredraget, som han själv ska hålla, kommer att vara interaktivt. 

Medeltida skulptur av Olof i Sankt Olofs kyrka i Skåne.

”Den som följer med via Facebook kommer att få ställa frågor efter föredraget, antingen via Facebookflödet eller också via min arbetsmobil. Numret kommer att visas i presentationen efter avslutat föredrag”. För den som inte kan vara med live kommer föredraget också att spelas in, säger han, och tillägger att bakgrunden till föredraget är att de pilgrimsleder som går genom pastoratet, Helgonleden och Stråsjöleden, är just Sankt Olofsleder vars slutmål är Nidarosdomen i Trondheim, Olofs gravkyrka. ”Därför är det av intresse att få veta mer om den person som utan konkurrens blev Nordens viktigaste helgon, åtminstone vad gäller omfattningen av pilgrimsvandrandet.”

Sankt Olofskorset är den internationella symbolen för lederna mot Trondheim

”I äldre tid gick det leder genom hela Norden och faktiskt hela Europa mot Nidaros”, säger Mattias. ”Ända från Spanien kan man följa Olofslederna upp mot våra breddgrader. Vi nutida nordbor fattar nog inte hur stor han var.” Mattias berättar också om planerna på en längre vandring längs Helgonleden som man hoppas kunna genomföra under försommaren. ”Allt beror naturligtvis på om viruset är hanterbart till dess eller inte, men vi ber och hoppas. Vi kommer i så fall att gå från norra Uppland till norra Härjedalen, en vandring på nära femtio mil om man hänger med hela vägen. Men vi ber att få återkomma om det. Nu är det föredraget vi siktar på. Välkommen via Färila-Kårböle församlings Facebooksida den åttonde februari. Klockan nitton börjar vi!”

Färila-Kårböles fb-sida är inte låst så du kan även om du inte har Facebook klicka dig in och kika.

Mattias Haglund förbereder sig för föredrag om Sankt Olof